Tupperware, spol. s r.o., organizačná zložka /IČO: 37 968 238/ so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, Slovenská republika, v oddiele: Po, vložka č.: 2580/B. Spoločnosť je organizačnou zložkou spoločnosti Tupperware Czech Republic, spol. s r.o., so sídlom V sadech 4a, Bubeneč 160 00 Praha 6, Česká republika, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, oddiel C, vložka č. 40133.