Ak si budete ďalej prehliadať túto stránku, akceptujete používanie súborov cookie, vďaka ktorým získavame štatistiky návštevníkov a ktoré nám umožňujú poskytnúť vám cielený obsah prispôsobený vašim záujmom a zabezpečujú interakciu so sociálnymi sieťami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich nastaveniach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Zásada dôvernosti

Tupperware je spoločnosťou ľudí a služieb. Sme zaviazaní chrániť vaše súkromie a veríme, že vaše osobné údaje, vrátane podrobnej adresy a telefónnych čísiel k nim patria. Nebudú dané iným stranám mimo spoločnosť Tupperware. Tieto údaje použijeme len k tomu, aby sme vám spríjemnili skúsenosť s Tupperware.

Nižšie uvedené zásady Ochrany súkromia platia pre webové stránky Tupperware Slovenská Republika a iné autorizované predajné a marketingové aktivity riadené v Slovenskej Republike. Prečítajte si prosím zásady Ochrany súkromia Tupperware, aby ste porozumeli, ako dobre budeme nakladať s vašimi osobnými údajmi, čo vám prinesie výhody z mnoho aktivít a programov ponúkaných Tupperware: prostredníctvom týchto webových stránok, našich Tupperware stánkov a výstav a našich Tupperware ukážok.

Sme zaviazaní chrániť vaše súkromie

Tupperware je spoločnosť zaviazaná ľuďom a službám. Rešpektujeme vaše právo na súkromie. Veríme, že vaše osobné údaje, vrátane vašej objednávky, emailovej adresy, fakturačnej adresy a dodacej adresy, telefónnych čísiel a informácií o kreditnej karte patria vám. Tieto informácie použijeme k realizácii vašich objednávok. Chceme použiť tieto údaje k tomu, aby vaša skúsenosť s Tupperware bola poučnejšia a povedala vám viac o výrobkoch a príležitostiach, ktoré sú dosiahnuteľné s Tupperware.

Čo zbierame, ako to používame a ako môžete odstúpiť

Zber – Pokiaľ ste navštívili ukážku Tupperware, navštívili ste Tupperware stánok alebo výstavu alebo túto webovú stránku, mohli ste si objednať naše výrobky. Mohli ste sa taktiež zúčastniť súťaže alebo inej akcie, prejaviť záujem o získanie dodatočných informácií o Tupperware značkových výrobkoch, o možnosti stať sa hostiteľkou ukážky Tupperware alebo sledovať obchodné príležitosti Tupperware. Ak áno, mohli sme od vás žiadať vaše meno, fakturačnú a dodaciu adresu, emailovú adresu, telefónne čísla, informácie o kreditnej karte. Taktiež sme mohli zhromaždiť informácie o nákupe (dátum, množstvo a výrobok/výrobky).

Použitie – Údaje poskytnuté v objednávke budú použité pre dokončenie transakcie pri použití normálnych maloobchodných metód/postupov. Informácie poskytnuté v dobe nákupu alebo v žiadosti o informácie budú taktiež použité pre vaše kontaktovanie ohľadom našich noviniek o výrobkoch a príležitostiach, ktoré by vás mohli zaujímať.

Pokiaľ ste požiadali o informácie ohľadom obchodných možností Tupperware a ako sa stať poradkyňou, poskytneme vaše údaje jednému z našich distribútorov, kam miestne patríte, aby vás  mohol kontaktovať pre vyplnenie vašej žiadosti. Vaše údaje môžu byť taktiež zlúčené s údaji ďalších na agregovanom základe, bez osobne identifikujúcich údajov. Tieto združené informácie môžu byť použité Tupperware ako pomôcka pre zlepšenie našich výrobkov a služieb (vrátene našich webových stránok a katalógov), alebo pre všeobecné obchodné účely (ako je prognózovanie výroby).

Odstúpenie -  Vaša poradkyňa alebo Tupperware vás môžu kontaktovať ohľadom vašej žiadosti, aby získali viac informácií. Pokiaľ ste zmenili názor, jednoducho nám to povedzte a my vynaložíme všetko náležité úsilie, aby sme odstránili vaše údaje z našich záznamov, a prijmeme vhodné opatrenie, aby sme poradili vašej poradkyni Tupperware ohľadom vašej žiadosti. V každom našom emaile, ktorý dostanete od Tupperware alebo od poradkyne, bude inštrukcia, ako sa odhlásiť z nášho kontaktného zoznamu. Pokiaľ požiadate, že na ňom nechcete byť, nebudete.

Pokiaľ navštívite Tupperware.sk

Nasledujúce platí pre naše webové stránky. http://www.tupperware.sk

Zber – Naše webové stránky ponúkajú rôzne príležitosti registrovať sa na zasielanie emailových noviniek, do klubov receptov, súťaží, prieskumov a iných akcií. Aby ste sa mohla zapojiť, obvykle sa pýtame na vaše meno, adresu/adresy, emailovú adresu a telefónne číslo/a. Môžeme sa taktiež pýtať na ďalšie osobné údaje na dobrovoľnom základe. Máme taktiež príležitosti pre vás kontaktovať nás, distribútora alebo poradkyňu.  Opäť sa obvykle pýtame na vaše meno, adresu/y, emailovú adresu a telefónne číslo/a a ďalšie komentáre alebo otázky ktoré môžete mať.

Naše webové stránky môžu taktiež poskytovať pre vás príležitosti poslať emailom informácie, ako recepty, klubové ponuky alebo informácie o výrobkoch priateľom. Tieto informácie sa používajú len na posielanie emailom požadovaných informácií a nie sú Tupperware zhromažďované.
Naše webové stránky môžu taktiež zahŕňať dodatočné služby. Niektoré sú poskytované tretími stranami (ako emailové novinky).  Hoci nemáme kontrolu nad týmito tretími stranami, zaistíme, že sa zaviažu použiť tieto informácie len pre schválené účely pre, alebo menom Tupperware.

Použitie – Údaje poskytované pri zapojení do našich aktivít alebo na základe žiadosti o informácie budú taktiež použité pre vaše kontaktovanie s novinkami o výrobkoch a obchodných príležitostiach. Vaše údaje môžu byť taktiež zlúčené s údaji ostatných na agregovanom základe, bez osobných identifikačných informácií. Tieto zlúčené údaje môžu byť pre Tupperware pomôckou pre zlepšenie našich výrobkov a služieb (vrátane našich webových stránok a katalógov), alebo na všeobecné obchodné účely (ako napríklad prognózovanie výroby).

Odstúpenie – V každom z našich emailov, ktoré dostanete z Tupperware Česká Republika s.r.o., bude inštrukcia pre odhlásenie sa z nášho kontaktného zoznamu. Pokiaľ požiadate o odstránenie, budú vaše kontaktné údaje odstránené. Môžete taktiež požadovať kontrolu alebo zmenu vašich údajov kontaktovaním na našom telefónnom čísle.
Pre lepšiu ochranu bezpečnosti a integrity vašich údajov tiež pred povolením prístupu alebo zmenách vašich údajov overujeme identitu požiadavkou uviesť vaše plné meno, adresu a emailovú adresu.

Naše Cookies nehryzú

´Cookies´ sú veľmi malé textové súbory, ktoré váš webový prehľadávač uchováva vo vašom počítači, keď navštevujete nejaké webové stránky. Je to vaša identifikačná karta a nemôže byť použitá ako kód alebo odoslať víry. Je unikátna pre váš počítač a môže byť čítaná len stránkou, ktorá vám ju poskytla.
Naše Cookies vám pomáhajú uľahčiť používanie našich webových stránok a pomáhajú modifikovať vašu skúsenosť tak, že vám môžeme poskytovať informácie, ktoré potrebujete v okamihu, keď ich potrebujete. Cookies nezbierajú vaše meno, adresu alebo informácie o výrobku zahrnuté v samotnom cookies. Cookies jednoducho drží ´kľuč´, ktorý raz prečítanú našu webovú stránku odomyká vaše údaje.
Väčšina prehľadávačov automaticky akceptuje cookies. Napriek tomu môžete nepovoliť cookies na vašom počítači alebo keď váš prehľadávač zaznamenal, že ste obdržali nové cookie zaznamenaním v preferenciách alebo menu voľby vo vašom prehľadávači.

Ochrana detí je prioritou

Zaväzujeme sa plne k ochrane detí, ktoré vstupujú na naše webové stránky. Vedome od detí nezbierame žiadne informácie.
Naše zásady Ochrana súkromia sa nevzťahujú na iné webové stránky
Internetové stránky a služby tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom www.tupperware.sk majú samostatné postupy v ochrane súkromia a zberu dát, ktoré sú mimo našej kontroly. Hoci sa snažíme spolupracovať s tretími stranami, ktoré zdieľajú náš pohľad na súkromie, nemôžeme prevziať zodpovednosť alebo ručiť za ich nezávislé konanie alebo akcie. Vy ste zodpovedný za udržanie tajnosti vašich hesiel alebo iných účtových informácií. Odporúčame vám, starostlivo prečítať ich podmienky ochrany súkromia pred tým, než budete súhlasiť so zanechaním akýchkoľvek osobných údajov.

Váš súhlas

Používaním našich webových stránok súhlasíte, aby sme zhromažďovali a používali údaje podľa metód zhodných so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Pokiaľ sa rozhodneme zmeniť naše zásady Ochrana súkromia, oznámime tieto zmeny na týchto stránkach, aby ste si boli vždy vedomí, ktoré informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých podmienok ich prezradíme. Nepoužijeme naše informácie novým spôsobom (nepopísaným v týchto súčasných zásadách Ochrana súkromia) bez prvotného poskytnutia príležitosti rozhodnúť sa alebo inak zabrániť novému použitiu.

Otázky a poznámky

Pokiaľ máte nejaké ďalšie dotazy alebo poznámky ohľadom našich zásad Ochrana súkromia, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle 00420 255 709 111.

Top