Ak si budete ďalej prehliadať túto stránku, akceptujete používanie súborov cookie, vďaka ktorým získavame štatistiky návštevníkov a ktoré nám umožňujú poskytnúť vám cielený obsah prispôsobený vašim záujmom a zabezpečujú interakciu so sociálnymi sieťami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich nastaveniach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Podmienky použitia

Pred použitím týchto webových stránok, si prosím starostlivo prečítajte tieto Podmienky použitia. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s týmito Podmienkami použitia. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, žiadame vás, aby ste tieto webové stránky nepoužívali.

Stránky Tupperware.sk sú prevádzkované Tupperware.com, Inc. a ich pobočkami, vrátane Tupperware Brands Corporation (uvádzané ako „Tupperware Brands“, „Tupperware Worldwide“, „Tupperware“, „my“, „nás“ a „naše“) a jeho sesterskými spoločnosťami. Naše webové stránky My.Tupperware (SM) sú prevádzkované spoločne Tuppeware.com, Inc. a jeho pridruženým konzultantom a zahŕňajú materiály poskytnuté pridruženým konzultantom ako i Tupperware.com, Inc. Ponechávame si právo kedykoľvek meniť, zameniť alebo inak aktualizovať tieto Podmienky použitia a vy súhlasíte viazať sa týmito zmenami, zámenami alebo aktualizáciou. Čas od času by ste mali tieto stránky navštíviť a prezrieť si súčasné podmienky.

Obmedzenie pri používaní materiálov

Okrem uvedeného na webových stránkach, môžete sťahovať materiály pre vaše osobné a nekomerčné použitie pod podmienkou, že budete:

  • Dodržiavať všetky autorské práva a ďalšie vlastnícke poznámky na každej kópii, ktorú urobíte.
  • Používať materiál v súlade s týmito Podmienkami použitia.
  • Vedieť, že neprenášame vlastníctvo materiálov priamo alebo dôsledkom, ani negarantujeme žiadnu licenciu alebo právo k našim ochranným známkam, ochranným menám alebo autorské práva tretích strán.

Použitie akéhokoľvek z našich materiálov pre komerčné účely bez nášho písomného súhlasu poškodzuje naše autorské práva a ďalšie vlastnícke práva.

Ochranné známky

Tupperware Brands Corporation vlastní „Tupperware“ a ďalšie ochranné známky, služby, známky, obchodné mená a logá objavujúce sa na tejto webovej stránke. Použitie týchto ochranných známok alebo akéhokoľvek iného obsahu, okrem stanoveného v týchto Podmienkach použitia, je prísne zakázané.

Návrhy

Vždy nás teší, keď získame vaše poznámky a návrhy ohľadom Tupperware® značkových výrobkov, na tejto webovej stránke a iných služieb, ktoré poskytujeme.
Akákoľvek informácia, ktorú poskytujete prostredníctvom tejto webové stránky alebo ako odpoveď na akýkoľvek obsah na tejto stránke (ako komentáre, návrhy, myšlienky, poznámky, plány, koncepty alebo iné materiály alebo informácie – „návrhy“) budú považované za netajné a za naše vlastníctvo.

Tupperware Brands Corporation a jeho návrhári môžu používať akékoľvek návrhy bez obmedzenia a sú im povolené bez obmedzenia, svetovo, trvale, bez licenčného poplatku, neodvolateľným právom reprodukovať, meniť, editovať, publikovať, robiť odvodené práce a predávať a distribuovať také návrhy vo všetkých formách a médiách, teraz alebo v budúcnosti objavené, a pre Tupperware Brands Corporation licencovať ostatné robiť to isté.
Pokiaľ dostaneme návrh, ktorý obsahuje osobné, identifikačné údaje o poskytovateľovi, ako jeho meno, adresa a telefónne číslo, naše zásady Ochrana súkromia budú upravovať, ako tieto údaje použijeme alebo zverejníme. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách Ochrana súkromia.

Hlásenie zneužitia

My a naši konzultanti si neprajeme narušovať vaše autorské práva, ochranné známky alebo iné vlastníctva. Pokiaľ chcete informovať o porušení alebo inom zneužití, prosím kliknite tu.

Prehlásenie

Tieto webové stránky sa poskytujú „tak ako sú“ a bez výslovných alebo predpokladaných záruk akéhokoľvek druhu, vrátane záruk vlastníckeho nároku alebo predpokladaných záruk predajnosti alebo spôsobilosti pre akýkoľvek zvláštny účel. Netvrdíme ani nezaručujeme, že naše webové stránky budú dostupné v aktuálnej verzii, neprerušované alebo bez chýb. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za akékoľvek škody alebo spory akýmkoľvek spôsobom založené na alebo vychádzajúce z akéhokoľvek použitia alebo nespôsobilosti použiť tieto webové stránky.

Spojené/Prepojené webové stránky

Nie sme pridružení alebo spojení so sponzormi našich webových stránok alebo výrobcami webových stránok, ktoré odkazujú na naše webové stránky alebo odkazujú z našich webových stránok (iné než My.Tupperware(SM) webové stránky). Nepodporujeme ani nezastupujeme spoločnosti, výrobky alebo obsahy, ku ktorým sú vedené odkazy. Ponechávame si právo kedykoľvek ukončiť akékoľvek spojenie alebo spájajúci program.

Začiatok platnosti
7. september 2009

Informácie k odstúpeniu od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodov

Stáhnout | 0,05 MB